Belső Energetikai Manifesztáció

Rólam2

Rólam – belső önéletrajz

Rólam - belső önéletrajz

Mottóim:

Az Önvaló felismeréséről vagy Isten eléréséről beszélünk – az időben. Nincs azonban semmi elérendő. Már most is az Önvalóban létezünk, s olyan sem lesz soha, hogy közelebb lennénk Istenhez, mint most vagyunk…”

(Srí Ramana Maharsi: Tudatos halhatatlanság)„Az új föld számára az alap az új ég: a fölébredt tudat. A föld – a külső valóság – annak csupán a kinti visszatükröződése. Az új ég és ezzel együtt az új föld megjelenése nem olyan jövőbeli esemény, ami majd szabaddá tesz minket. Semmi sem tesz bennünket majd szabaddá, mert erre csak a jelen pillanat képes. Ez a felismerés a felébredés. A felébredésnek jövőbeli eseményként nincs értelme, mert a felébredés a jelenlét felismerése. Az új ég – a fölébredt tudat – tehát nem egy elérendő, jövőbeli állapot. Az új ég és az új föld megjelenőben van ebben a pillanatban benned.”

„Az új föld úgy jelenik meg, hogy egyre több ember fedezi fel élete fő küldetését: behozni a tudat fényét e világba; és ezért bármit is tesznek, azt a tudat „szállítóeszközeként” használják.”

(Eckhart Tolle: http://www.uj-fold.hu/news.php)

Új Föld

Rólam - Új Föld
Új Föld

∗ ∗ ∗

Azt hiszem, gyerekkorom óta arra törekedtem, hogy a fenti Tolle-sorokat beteljesítsem… Behozzam, illetve inkább felismerjem a Tudat fényét a Világban.

Kislányként magamnak való voltam, elmerültem saját kis belső világomban, nehezen barátkoztam. Rajzoltam, meséltem magamnak, álmodoztam, órákig üldögéltem egy fán… Beszélgettem a fákkal, növényekkel, kövekkel, a tó hullámaival…

Inspirált írás

Tizennégy éves koromban naplót kezdtem írni. A külső események leírását hamar abbahagytam, a belső történések kötötték le figyelmemet. Rászoktam, hogy minden kérdésre, problémára, ami foglalkoztatott, írás közben keressem meg a választ… Mire befejeztem az írást, tisztába kerültem az adott kérdéssel, megoldódott a probléma, megjöttek a válaszok…

Találkozás a spiritualitással

Későn kezdtem tudatosan foglalkozni a „spiritualitással”, először egy atyai jóbarát révén tekinthettem be az asztrológiába, majd a jógán, és néhány alapkönyvön keresztül folytatódott az út, amik valahogy mind „véletlenül” kerültek hozzám. Soha nem tartoztam azok közé, akik falják a „spiri” könyveket, vagy egyik tanfolyamról a másikra mennek…

Az első nagy érzelmi megpróbáltatásokból is saját erőből sikerült kijönnöm, a lélek erejével és a családtagjaim segítő jelenlétével.

A belső út járása számomra magától értetődő volt.

Jóga

A jóga nagyon sokat adott, szerettem a test felől megközelíteni a finomabb régiókat, a szellem dolgait. A jógaiskolában körülbelül tizenkét évig komoly szellemi és gyakorlati képzést is kaptam, a kasmiri sivaizmusra alapozva.

Kasmiri sivaizmus tanulmányokat végeztem
A tíz Maha Vidya (Nagy Kozmikus Erő) a Kasmiri Sivaizmusból

(A kép forrása: toyin adepoju, CC BY-SA 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0, via Wikimedia Commons)

Közben folyamatosan a megértés természete is foglalkoztatott, igyekeztem az elmét bevonni a „magasabb” szellemi igazságok felé vezető úton, és nem elnyomandó, megsemmisítendő „rossz”-nak kikiáltani azt…

A legnagyobb hitem mindig is abban volt, hogy az örömért, a világ csodálatosságának, szépségének teljes megéléséért jöttünk ide, és ez nem változott az elmúlt évtizedekben sem – bár sikerült erősen próbára tennem önmagam! 🙂

A nyelv csodája – hermeneutika, a megértés művészete

Eleinte művészeti tanulmányokat folytattam (rajz, színház), majd mégis a nyelv felé fordultam, a nyelvi kifejező erő, a közvetítés eme formája először a költészet révén, majd a filozófiában, esztétikában foglalkoztatott rendkívüli módon.

Elvégeztem az ELTE Bölcsészkarának német szakát, majd az esztétika szakon megértéselmélettel foglalkozó (hermeneutikai) stúdiumokat látogattam, ám a PhD-t mégsem fejeztem be. Ekkoriban kezdtem fordítani, sok filozófiai, esztétikai tanulmány jelent meg a fordításomban, valamint egy könyv is. Az esztétika szakon a nappali tagozatos diákokat tanítottam is, fordítási gyakorlatot tartottam nekik német nyelvből.

Határtalan izgalommal töltött el a különböző nyelvek közti átjárás, hogy mit árul el az egyik vagy másik nyelv az adott nemzethez tartozó emberek gondolkodásmódjáról, és milyen lehetőségei vannak a megértésnek. Ezen belül a „töredék” romantikus irodalmi műfaja kötötte le figyelmemet, mert ebben láttam megvalósulni azt az ideált, miszerint a legfelsőbb lényeg mindig leírhatatlan, megfogalmazhatatlan, csak megközelíteni lehet, és csak a közelítések, töredékek által nyitva hagyott térben csillanhat fel kimondatlanul… – mint „a sorok közötti olvasás” lehetősége… vagy mint a kínai tusrajzok negatívjában indirekt módon megjelenő formák…

Zen tusrajzok
Zen tusrajz

Anyaság

Magánéletemben is elragadtatottan kerestem a Tudat világba beáramló fényét, a kapcsolatok, a szerelem formájában…

Majd végül megtapasztaltam az egyik legnagyobb transzformációt, amit nő megélhet, azáltal, hogy gyermeket hordozhattam önmagamban, majd megszülhettem a fiamat, az anyaság minden csodájával és hétköznapi nehézségével együtt.

Ezt a csodát – az említett nehézségekkel együtt 🙂 – azóta is folyamatosan tapasztalom… 🙂

Könyvfordítás – misztikus spiritualitás

Később spirituális témában is fordítottam néhány könyvet (ld. Willigis Jäger, Hullámaiban a tenger, Misztikus Spiritualitás) és tanulmányt, de ezen a téren még sok tervem van!

Willigis Jaeger Hullámaiban a tenger
Fordításom

Út a Fénybe szeminárium

2013-ban találkoztam az „Út a Fénybe” (Der Weg ins Licht) szemináriummal, amelyet Agni Franck Eickermann hozott létre.

Német barátnőm és férje vezetésével elvégeztem a 6 napos szemináriumot, amely különleges élmény volt számomra, mivel egyszerre vehettem részt a spirituális gyakorlatokban, meditációkban, és tolmácsolhattam is azokat a magyar résztvevők számára. Benne is voltam, és kívüle is – igazi nekem való, világok közti kapcsolatteremtő, összekötő szerep volt ez!

Út a Fénybe szeminárium
Út a Fénybe szeminárium – oklevél

Ezzel elindult valami, sok minden meglódult az életemben, illetve helyére került, vagy úton van afelé…

Először láttam rá a lehetőségre, hogy hogyan lehet konkrétan beépíteni, tevőlegesen, földi valósággá alakítani mindazt a szellemi-lelki potenciált, amivel rendelkezem. Azt is kezdtem megérteni, mi ennek a jelentősége, felelőssége.

Hogy hogyan hat nemcsak minden cselekedetem, tettem, de szavam, gondolatom is a nagy egészre, a kollektív tudatra, amelyből mindannyian származunk, és táplálkozunk – tudatosan vagy tudattalanul.

Saját bőrömön kezdtem megérezni a változást, az átalakulást, a sokat emlegetett transzformációt – ami nem mindig kellemes, de egyre inkább rá kellett jönnöm, hogy mennyire fontos a felismerése, és megvalósítása annak, hogy csak a saját hozzáállásomon tudok változtatni, ez az egyetlen lehetőségem. Ha sikerül, csodák történhetnek…

Alpha Chi konzultáns képzés – Amritabha

2014-ben az „Út a Fénybe” szeminárium folytatásaként Elzászban, az Amritabha spirituális központban elvégeztem a három 6 napos modulból álló „Alpha Chi tanácsadó” (Alpha Chi Consultant, vagy Spirituális Tanácsadó) képzést, melynek egy részét képezte az energetikai Feng Shui is.

Alpha Chi konzultáns oklevél
Alpha Chi konzultáns oklevél

Rendkívül érdekes tapasztalat volt, amikor a középkori kisváros Fachwerk-házaiban alkalmunk volt gyakorolni az energetikai Feng Shui-t, és mindannyian hasonló erős energiákat érzékeltünk, melyek a középkori háborús viszonyok révén erősen nyomot hagytak a térségben. Ezeknek a feloldása és jó energiákkal történő helyettesítése azután még nagyobb élményt jelentett számunkra.

Ami azonban leginkább elbűvölt, az a Test Feng Shui, amelynek során a kezelt közvetlenül és azonnal megtapasztalja a jó energetikai hatásokat. Ezt a fajta energetikai Test Feng Shuit később itthon is gyakoroltam barátaimon.

Öröm, mint inspiráció

Pár éve kétnyelvű (magyar-német) blogot kezdtem vezetni, hogy megosszam saját írásaimat és fordításaimat különböző spirituális témákban. A bloghoz létrehoztam egy ugyancsak kétnyelvű Facebook-oldalt is (Feljegyzések a Szív Teréből / Aufzeichnungen aus dem Herzen), mindkettőt akkor, amikor elhatároztam, fordítási és írási tevékenységemet ezentúl kizárólag örömből folytatom, és csak olyan témákat választok, amelyek lelkesítenek! Tudatosan az ÖRÖMÖT és az INSPRIÁCIÓT választottam vezérfonalamul!

Narada Akadémia – védikus filozófiai tanulmányok

Védikus életmód mentor oklevél
Védikus életmód mentor oklevél

Két éve elvégeztem a Narada Akadémián az egy éves Jógapszichológia és Védikus Életmód Mentor képzést, melyet a kétéves Brahmanaképző követett, melynek jelenleg második évét végzem.

Belső Energetikai Manifesztáció

A BELSŐ, ENERGETIKAI MANIFESZTÁCIÓ módszerét kb. 4 évvel ezelőtt kísérleteztem ki önmagamon, miután két alapvető saját élményt éltem meg spontán manifesztációs meditációkban, illetve azokat követően. Ezekről egy videómban számolok be.

Azóta célom és leghőbb vágyam, hogy ezt a módszert másokkal is megosszam, hogy aktiválódjon saját manifesztációs erejük, s így elérjék céljaikat és beteljesíthessék vágyaikat! Ezért hoztam létre ezt a honlapot!

Gyere velem Te is ezen az úton! Próbáld ki ingyenes videó-meditációmat a Belső Energetikai Manifesztáció témájában!

Hallgasd/nézd meg 3 titkos tippemet is a manifesztációval kapcsolatban!

backtotop