Belső Energetikai Manifesztáció

Írások az Alpha Chi Feng Shui-ról

Feng Shui logo

 

Gyógyulás a szó / Ige által

Honnan származik a szavak gyógyító ereje?

Kezdetben volt az Ige és az Ige volt!

Így kezdődik a Teremtés.

Így kezdődik saját teremtésünk is.

Érzékenyek vagyunk a szóra, mivel Szóból / Igéből születtünk.

A Szó hívott bennünket életre, a Szó  szólít bennünket az önfelismerésre.

A Szó hív bennünket a gyógyulásra.

Figyelmünk nagyon kinyílik, amikor a lelkünket hívó szót halljuk kiejteni, amely újra összekapcsolja azt az Istenivel.

Amely segít újra rátalálni saját belső mag-unkra, amely soha nem beteg.

Saját mag-unkra, amely érintetlen az élettől, érintetlen a megtestesüléstől.

Saját mag-unkra, amely Isten Igéjéből teremtetett.

Ha ezt a Szót mondják nekünk, gyakran testünk is követi az információt:

„Nem kell hogy beteg légy ahhoz, hogy tanulj. Nem kell sérülést szenvedned. Nincs szükséged gyógyulásra, hiszen egész-séges vagy eredetedtől fogva.”

És a származásunktól fogva adott egész-ségnek ez az ígérete ismét egész-séget eredményez.

Használjátok az Isteni Szót, szeretetben irányítsátok azt a hozzátok fordulók felé!

Érintsétek meg vele a bennük rejlő sértetlen magot, hogy az újra megnyilvánulhasson testükben és lelkükben!

Ez az öngyógyítás – saját isteni származásuk felismerése által.

Áldott munka! Mindenkinek végeznie kellene!

Agni

 

 

Inspirált, lelkesített írás / beszéd –

Energetikai Feng Shui a nyelvben, írott szövegekben / beszédben (kimondott szó által)

 

Hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben –

ehhez nagyban hozzájárul, hogy milyen energiák uralkodnak munkahelyi, otthoni környezetünkben, életünk fő színterein. A különböző terek, házak, lakások képesek megőrizni akár előző tulajdonosaik életének energia-lenyomatait, amelyek nem biztos, hogy jó hatásúak számunkra. Vagy a terek kialakítása olyan, hogy bizonyos pontjain „szívesen” megragadnak a kevésbé jó energiák.

Az energiák ugyanis, bárhol vagyunk, folyamatosan áramlanak körülöttünk, bennünk.

Ezeknek felismerésére, érzékelésére és megfelelő átalakítására képesek az Alpha Chi Feng Shui-t végző tanácsadók, akiket Agni hagyományában képeztek ki.

Az energetikai Feng Shui esetében nincs szükség bútorok áthelyezésére, vagy újak vásárlására, új, különleges tárgyak megvételére – nem a lakás átrendezésével dolgozik, hanem az energiákéval, kis jelek segítségével, amelyeket a tanácsadó úgy helyez ki, és egyenként, tűz által energetizál, hogy közben összekapcsolódik az „isteni törvényszerűséggel”, ami biztosítja, hogy az átalakulások a bent lakók, ill. az adott teret használók számára megfelelő módon történjenek.

Mindez köztudott az energetikai Feng Shui-ról, illetve az Alpha Chi konzultánsokról.

Létezik azonban egy belső környezet is, amely bennünk, emberekben a folyamatos belső monológunkból, gondolatainkból, érzéseinkből, állandó belső kommunikációnkból, meggyőződéseinkból, előítéleteinkből áll össze. Ebben a belső térben méginkább „benne élünk”, mint külső tereinkben – a kettő nyilván összefügg egymással.

 

Jól érezni magunkat a bőrünkben –

nem csak a munkahelyi, illetve otthoni tereinkben, hanem a belső nyelvi / kommunikációs környezetünkben, azaz saját elménkben, fejünkben – szintén fontos eleme a sikernek és boldogságnak – legyen az szakmai, vagy magánéleti jellegű.

 

Energetizált nyelv általi támogatás –

A nyelvi egységek energiát közvetítenek. Ha az „isteni törvényszerűséggel” való összekapcsolódottságban fogalmazódnak meg, akkor ezek az energiák pozitívak, támogatják az embert. Még pedig éppen abban és úgy, amiben és ahogyan az számára éppen akkor szükséges!

Erre is képes az Alpha Chi konzultáns.

A nyelvben ugyanis – mint ahogyan külső környezetünkben is – folyamatos energiaáramlás történik, mégpedig nem csekély mértékben!

Hiszen a nyelv közvetíti leginkább gondolatainkat, ezek első sorban a nyelvben manifesztálódnak. Nem mindegy, mit és hogyan fogalmazunk! Leírt és kimondott szavainkkal, mondatainkkal energiát közvetítünk! Olvasáskor, bármilyen szóbeli nyelvi megnyilvánulás hallgatásakor pedig energiát „fogyasztunk” – tudatosan vagy (legtöbbször!) tudattalanul!

Ezért működhetnek az úgynevezett „pozitív megerősítések”, melyeket sok önismereti iskola használ. Ezek azonban legtöbbször inkább a szellem felületi szintjén maradnak, túl direkt módon fogalmazzák meg őket. A szavakban, mondatokban ugyanis nem csak azért áramolhat pozitív energia, mert ún. „pozitív” kijelentéseket teszünk. Ehhez kicsit többre van szükség. Nagyobb fokú összekapcsolódottságra a legfelső forrással, saját szívünkkel, több fényre, több szeretetre…

(És ugyanezért működhet pl. a TV-ből, rádióból folyamatosan az emberekre öntött reklámok, híradások általi – nem annyira pozitív – befolyásolás is…)

 

A szavakat/mondatokat pozitív chi-vel feltölteni, szavak/mondatok segítségével pozitív energiát közvetíteni – az energetikai Feng Shui segítségével  –

ezt is tudja az Alpha Chi tanácsadó. Összekapcsol téged saját szellemi forrásoddal, saját fényeddel. A nyelv által is. Hogy közvetlenül kapj inspirációt saját nagyobb Énedtől, közvetlenül lelkesítsen téged, közvetlenül a forrásból juss pozitív chi-hez!

(az „inspiráció”, „lelkesít” szavaink nagyon szépen fejezik ki, miről is van szó: saját nagy Én-ed sugall, ihletet ad, lehel beléd életet, lelkesít, azaz lélekkel lát el!)

Ezt tudja az Alpha Chi Feng Shui a nyelv által, a nyelben!

piros kör

 

 

 

 

 

backtotop